"related word" — Słownik kolokacji angielskich

related word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiązane słowo
  1. related przymiotnik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Some people also use negative the same way as "no", or other related words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo