"regular star" — Słownik kolokacji angielskich

regular star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stała gwiazda
  1. regular przymiotnik + star rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Wart was one of several recurring characters, but the daily didn't have a regular star.

    Podobne kolokacje: