"refused on" — Słownik kolokacji angielskich

refused on kolokacja
Popularniejsza odmiana: refuse on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odmówiony na
  1. refuse czasownik + on przyimek
    Silna kolokacja

    He refused on the ground that it would cost too much money.

    Podobne kolokacje: