"refused at" — Słownik kolokacji angielskich

refused at kolokacja
Popularniejsza odmiana: refuse at
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odmówiony przy
  1. refuse czasownik + at przyimek
    Luźna kolokacja

    He said most of them refused medical treatment at the airport.

    Podobne kolokacje: