"refuse induction" — Słownik kolokacji angielskich

refuse induction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): indukcja odpadów
  1. refuse czasownik + induction rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A short time later, Harris refused induction and was indicted.

    Podobne kolokacje: