"refuse in" — Słownik kolokacji angielskich

refuse in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odmawiać w
  1. refuse czasownik + in przyimek
    Silna kolokacja

    She had refused to do any thing, in fact, that would help her case.

    Podobne kolokacje: