"refer to the book" — Słownik kolokacji angielskich

refer to the book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odnieś się do książki
  1. refer czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "That you have written" refers to the book of those in between.

    Podobne kolokacje: