"refer in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odnosić się w czyjś książka
  1. refer czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The theatrical producer Norman Marshall referred to these as 'The Other Theatre' in his 1947 book of the same name.

    Podobne kolokacje: