"refer as a book" — Słownik kolokacji angielskich

refer as a book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odnieś się jako książka
  1. refer czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Each arc is referred to as a "book", and has its own plot line.

    Podobne kolokacje: