"recorded together" — Słownik kolokacji angielskich

recorded together kolokacja
Popularniejsza odmiana: record together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagrany razem
  1. record czasownik + together przysłówek
    Luźna kolokacja

    The two bands became good friends and decided to record together.

powered by  eTutor logo