"record together" — Słownik kolokacji angielskich

record together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapis razem
  1. record czasownik + together przysłówek
    Silna kolokacja

    The two bands became good friends and decided to record together.

powered by  eTutor logo