"record times" — Słownik kolokacji angielskich

record times kolokacja
Popularniejsza odmiana: record a time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rekordowe czasy
  1. record czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was the first time recorded in the history of the school.

    Podobne kolokacje: