"record time" — Słownik kolokacji angielskich

record time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rekordowy czas
  1. record rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He made it back to the bay in record time.

    Podobne kolokacje: