"record for the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rekord w czasie
  1. record czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was recorded from the Netherlands for the first time in 2006.

    Podobne kolokacje:

podobne do "record for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "record for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik