"record by the New Times" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapis przed Nowymi Czasami
  1. record czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Here are excerpts of their questions and his answers, as recorded by The New York Times.

    Podobne kolokacje: