KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"recommend action" — Słownik kolokacji angielskich

recommend action kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zalecaj działanie
  1. recommend czasownik + action rzeczownik
    Silna kolokacja

    They think he is also likely to move by himself to recommend action on other national environmental needs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo