"receive the time" — Słownik kolokacji angielskich

receive the time kolokacja
Popularniejsza odmiana: receive playing time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj czas
  1. receive czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He received significant playing time only in the last two games of the regular season.

    Podobne kolokacje: