"receive during one's time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymywać podczas czyjś czas
  1. receive czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Raynor's received several honors, particularly during his time as Marquette's president.

    Podobne kolokacje: