"read History" — Słownik kolokacji angielskich

read History kolokacja
Popularniejsza odmiana: read history
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odczytana Historia
  1. read czasownik + history rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Contrary to what you might think, I have read my history.

    Podobne kolokacje: