"react in a way" — Słownik kolokacji angielskich

react in a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zareaguj w pewnym sensie
  1. react czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As a result, they cause the human body to react in a specific way.

    Podobne kolokacje:

podobne do "react in a way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "react in a way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne