"rare thing" — Słownik kolokacji angielskich

rare thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzadka rzecz
  1. rare przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has complete control over his movies, a rare thing.

    Podobne kolokacje: