"rare exception" — Słownik kolokacji angielskich

rare exception kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzadki wyjątek
  1. rare przymiotnik + exception rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Except for such rare exceptions, however, the shows have gone on.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo