"rape women" — Słownik kolokacji angielskich

rape women kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman is raped
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety gwałtu
  1. rape czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    One woman, the police said, was raped in front of her young daughter.

    Podobne kolokacje: