"rape a woman" — Słownik kolokacji angielskich

rape a woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałt kobieta
  1. rape czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He has raped several women in the past (including his wife).

    Podobne kolokacje: