"rank during the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stopień podczas pory roku
  1. rank czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Spartans remained ranked in the top 5 during the entire season, ultimately finishing with a 28-5 overall record.

powered by  eTutor logo