"rail line" — Słownik kolokacji angielskich

rail line kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): linia kolejowa
  1. rail rzeczownik + line rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The second half of the 20th century saw great changes in the rail line through the park.

powered by  eTutor logo