BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"line" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

line rzeczownik

rzeczownik + line
Kolokacji: 564
poverty line • railway line • product line • rail line • finish line • story line • phone line • party line • power line • telephone line • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. poverty line = minimum socjalne poverty line
4. rail line = linia kolejowa rail line
  • The second half of the 20th century saw great changes in the rail line through the park.
  • The new rail line is expected to open in 2017.
  • The first rail line through the city opened around 1870.
  • By 1882 a rail line had been built through the town.
  • A new rail line was built on higher ground a few miles to the east.
  • The rail lines were only out of action for three days.
  • The rail line had its first official service on 11 May 2006.
  • In the future, other light rail lines will be built.
  • All these rail lines closed in the 1970s and 1980s.
  • The station was built along the rail line in 1856.
5. finish line = meta, linia mety finish line
7. phone line = linia telefoniczna phone line
8. party line = linia partyjna (stanowisko partii wobec określonych spraw) party line
9. power line = linia wysokiego napięcia, przewód wysokiego napięcia, linia energetyczna power line
10. telephone line = linia telefoniczna telephone line
11. assembly line = linia montażowa, taśma produkcyjna assembly line
13. picket line = szereg pikietujących, kordon pikietujących, pikieta picket line
14. goal line = linia bramkowa goal line
15. enemy line = linia wroga enemy line
17. supply line = linia zaopatrzenia supply line
18. bus line = linia autobusowa bus line
19. punch line = puenta, pointa (zwł. dowcipu) punch line
20. railroad line = linia kolejowa (łącząca jakieś dwa miejsca) railroad line
21. tree line = granica lasu tree line
25. opening line = pierwsza linijka tekstu (np. książki) opening line
28. plot line = linia fabuły plot line
29. cruise line = linia rejsu wycieczkowego cruise line
30. cell line = linia komórkowa cell line
31. tag line = slogan (krótka, łatwa do zapamiętania fraza reklamowa) tag line
32. boundary line = granica, linia graniczna boundary line
33. tram line = linia tramwajowa tram line
35. firing line = linia ognia firing line
36. fishing line = żyłka do wędki fishing line
38. telegraph line = drut telegraficzny telegraph line
39. Maginot Line = Linia Maginota (francuskie fortyfikacje) Maginot Line
40. fuel line = linia paliwowa fuel line
41. property line = granica nieruchomości property line
42. command line = wiersz poleceń command line
43. gas line = kolejka po paliwo gas line
44. base line = podstawowe informacje o firmie (np. adres) base line
45. roof line = linia dachu roof line
46. branch line = boczna linia kolejowa, lokalna linia kolejowa branch line
47. county line = granica hrabstwa county line
48. train line = linia kolejowa train line
49. guitar line = linia gitarowa guitar line
50. yard line = linia jardów yard line
51. transit line = linia przejściowa transit line
52. state line = granica stanu w USA state line
53. color line = segregacja rasowa color line
56. gauge line = linia wskaźnika gauge line
57. water line = wodnica, linia wodna water line
58. center line = linia środkowa center line
59. toy line = linia miniaturowa toy line
60. time line = oś czasowa time line
61. police line = taśma ostrzegawcza police line
62. score line = linia wyniku score line
63. family line = linia rodzinna family line
64. field line = linia pola magnetycznego field line
65. town line = linia miasta town line
66. city line = linia miasta city line
67. line of one's body = linia z czyjś ciało line of one's body
68. line of one's face = linia z czyjś twarz line of one's face
69. line of one's jaw = linia z czyjś szczęka line of one's jaw
70. West Coast Main Line = Wybrzeże zachodnie magistrala kolejowa West Coast Main Line
71. commuter line = linia dojeżdżającego commuter line
72. sewer line = linia kanału ściekowego sewer line
73. Mason-Dixon line = Mason/masonka-Dixon linia Mason-Dixon line
74. shipping line = linia żeglugowa shipping line
75. coast line = linia nadbrzeżna coast line
76. trunk line = linia międzymiastowa (telefoniczna) trunk line
77. trolley line = linia wózka trolley line
78. melody line = linia melodii melody line
80. Delta Air Line = Delta Linia lotnicza Delta Air Line
81. freight line = linia przewozowa freight line
82. Union line = Unia linia Union line
83. land line = linia naziemna land line
84. ridge line = linia grzbietu ridge line
85. flight line = linia lotu flight line
86. line of the Royal Navy = rząd Królewskiej Marynarki Wojennej line of the Royal Navy
87. horizon line = linia horyzontu horizon line
88. fall line = linia największego spadku (w narciarstwie) fall line
89. Jubilee line = Linia jubileuszowa Jubilee line
90. line of scrimmage = linia początkowa (w grze w futbol amerykański) line of scrimmage
91. fashion line = modna linia fashion line
92. start line = linia początku start line
93. East Coast Main Line = Wybrzeże wschodnie magistrala kolejowa East Coast Main Line
94. Cunard Line = Cunard Linia Cunard Line
95. safety line = linia bezpieczeństwa safety line
96. spur line = bocznica (kolejowa) spur line
97. service line = linia serwisowa service line
98. shore line = linia brzegu shore line
99. line of reasoning = sposób rozumowania line of reasoning
100. silver line = srebrna linia silver line
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 112
line + rzeczownik
Kolokacji: 81
line drive • line coach • line drawing • line segment • New Line Cinema • line service • line item • ...
line + czasownik
Kolokacji: 247
line connects • line forms • line stretches • line represents • line crosses • line extends • line runs • line appears • line separating • ...
czasownik + line
Kolokacji: 274
line launched • write lines • live below the poverty line • call the Poison line • run on the line • line is known • deliver one's lines • ...
przymiotnik + line
Kolokacji: 584
bottom line • long line • main line • straight line • front line • offensive line • fine line • thin line • defensive line • hard line • direct line • ...
przyimek + line
Kolokacji: 50
in line • that line • via the line • by line • with lines • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.