"rail service" — Słownik kolokacji angielskich

rail service kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usługa kolejowa
  1. rail rzeczownik + service rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Rail service on the Island runs only east and west.

powered by  eTutor logo