"radioaktywny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "radioaktywny" po polsku

radioaktywny

obrazek do "radioactive" po polsku
przymiotnik
  1. radioactive *
  2. hot , ****   slang
    Don't touch this substance, it's hot, you'll burn your arm. (Nie dotykaj tej substancji, jest radioaktywna, poparzysz sobie rękę.)
    I hope the spider that bit you was not hot. (Mam nadzieję, że ten pająk, który cię ugryzł, nie był radioaktywny.)