"radical design" — Słownik kolokacji angielskich

radical design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): radykał projekt
  1. radical przymiotnik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This was a less radical design, a more realistic concept for production.

    Podobne kolokacje: