"racing Post" — Słownik kolokacji angielskich

racing Post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Poczta wyścigowa
  1. racing przyimek + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    France Galop / Racing Post:

    Podobne kolokacje: