PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rabbinical authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rabiniczna władza
  1. rabbinical przymiotnik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The rabbinical authorities declared that the products remained kosher for Jewish consumption.

powered by  eTutor logo