"quietly get" — Słownik kolokacji angielskich

quietly get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cicho dostań
  1. get czasownik + quietly przysłówek
    Luźna kolokacja

    "I woke up even though you tried to get out of bed quietly."

    Podobne kolokacje: