"quickly stripped" — Słownik kolokacji angielskich

quickly stripped kolokacja
Popularniejsza odmiana: quickly strip
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybko zdjąć
  1. strip czasownik + quickly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    We quickly stripped the man Laura hit, because he was very small.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo