"quickly strip" — Słownik kolokacji angielskich

quickly strip kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybko pas
  1. strip czasownik + quickly przysłówek
    Luźna kolokacja

    We quickly stripped the man Laura hit, because he was very small.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo