"quickly scan" — Słownik kolokacji angielskich

quickly scan kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybko przejrzyj
  1. scan czasownik + quickly przysłówek
    Silna kolokacja

    He scanned through them quickly, then went back to the beginning and read every word.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo