"quick voice" — Słownik kolokacji angielskich

quick voice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki głos
  1. quick przymiotnik + voice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Outside he straightened up and demanded in a low, quick voice, "Are you hurt?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo