"quick twist" — Słownik kolokacji angielskich

quick twist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki skręt
  1. quick przymiotnik + twist rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I reached up and gave the bulb above her back door a quick twist to the left.

    Podobne kolokacje: