"quick reply" — Słownik kolokacji angielskich

quick reply kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybka odpowiedź
  1. quick przymiotnik + reply rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Fortunately no one expected Blade to make a quick reply to that.

    Podobne kolokacje: