"quick movement" — Słownik kolokacji angielskich

quick movement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki ruch
  1. quick przymiotnik + movement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    With a quick, fluid movement she was back on her feet.

    Podobne kolokacje: