"quick impression" — Słownik kolokacji angielskich

quick impression kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybkie wrażenie
  1. quick przymiotnik + impression rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Beyond that, I have little but quick and disjointed impressions.