"quick getaway" — Słownik kolokacji angielskich

quick getaway kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybka ucieczka
  1. quick przymiotnik + getaway rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You sound like the general's going to need a quick getaway after his speech.

    Podobne kolokacje:

podobne do "quick getaway" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "quick getaway" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik