"quick eye" — Słownik kolokacji angielskich

quick eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybkie oko
  1. quick przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She glanced up at him, her eyes dark and quick.

    Podobne kolokacje: