"quick expansion" — Słownik kolokacji angielskich

quick expansion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki rozwój
  1. quick przymiotnik + expansion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    During the following years, radio broadcasting in Argentina saw a quick expansion.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo