"quick burst" — Słownik kolokacji angielskich

quick burst kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki wybuch
  1. quick przymiotnik + burst rzeczownik
    Silna kolokacja

    But barring a quick burst of activity, it will not be so.

    Podobne kolokacje: