ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"question the wisdom" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kwestionuj sensowność
  1. question czasownik + wisdom rzeczownik
    Silna kolokacja

    But Americans have a right to question the wisdom of such a move.