ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"question one's word" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "question one's word" po angielsku

rzeczownik
  1. wyraz pytający, zaimek pytający (zwykle słowo zaczynające się od wh-), zaimek pytajny

"question one's word" — Słownik kolokacji angielskich

question one's word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pytanie czyjś słowo
  1. question czasownik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "The captain reported it as a suicide, and of course, no one thought to question his word."

powered by  eTutor logo