"put stuff" — Słownik kolokacji angielskich

put stuff kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): położone coś
  1. put czasownik + stuff rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It's the only way I can put my stuff across.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo