"put proposals" — Słownik kolokacji angielskich

put proposals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): propozycje wystąpiono
  1. put czasownik + proposal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the administration has not yet put its proposal in final form.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo