"accept one's proposal" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "accept one's proposal" po angielsku

"accept one's proposal" — Słownik kolokacji angielskich

accept one's proposal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): akceptować czyjś propozycja
  1. accept czasownik + proposal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The last approach would be to accept the Administration's proposal without change.

powered by  eTutor logo